Students

2014 Batch
  • Antony James
  • Ashwin R
  • Deepak Dixit
  • Deo Ashish Samanta
  • Kucheriya Gaurav Sunil
  • Kulkarni Varun Shirish
  • Limaye Gayatri Pramod
  • Mayank Jain,
  • Prerak Deep
  • Satvik Goswami
  • Satyam Gupta
  • Shilpa Saini
  • Suman Dutta
  • Vidit Das
  • Shriya Gehlot
  • Deepak Kumar

2015 Batch
  • Aditesh Kumar Anand
  • Ekta Tiwari
  • Lalatendu Keshari Nayak
  • Sanyam Singla
  • Sarfaraj Biswas
  • Shreyas Nagabhushana Samaga
  • Umashankar S
  • V Sreshta
  • Vishal Gupta
  • Amritendu Das
  • Muttareddygari sreechakra
  • Abhinandan Gupta
  • Ranveer Kumar Singh

2016 Batch
  • Kunal Kishore
  • Harsh Shamkant Patil
  • Gollapalli Dhanush Krishna
  • Soham Pyne
  • Divyasree C R
  • Muhammed Jaseem P A
  • Keshav Kumar
  • Chinmayee Vikas Talele
  • Srabana Biswas
  • Koustav Mondal
  • Udit Narayan Mohanty
  • R Aswin
  • Amajit Sarma
  • Aditya Laxmikant Thorat
  • Pawan Kumar
  • Gokul H


Integrated Ph.D. 2014 Batch
  • Nupur Patanker
  • Anshu

Integrated Ph.D. 2015 Batch
  • Prashant Tiwari
  • Riju Basak
  • Shubham Trivedi
  • Swapnil Tripathi

Integrated Ph.D. 2016 Batch
  • Sagar Naganath Shinde
  • Sourayan Banerjee
  • Aditya Tiwari
  • Naveen Kumar
  • Renu

Integrated Ph.D. 2017 Batch
  • Amandeep Khera
  • Rajesh Dey

Integrated Ph.D. 2018 Batch
  • Aniruddha S
  • Himanshi Khurana
  • Kapil Solanki
  • Pankaj Kapari
  • Prachi Sahjwani
  • Shashank Pathak
  • Shubham Ramkisan Jathar


Ph.D. 2015 Batch
  • Arusha C
  • Neeraj Kumar Dhanwani

Ph.D. 2016 Batch
  • Apeksha Sanghi
  • Kalachand Shuin
  • Lokenath Kundu

Ph.D. 2017 Batch
  • Suprokash Hazra
  • Apurva Seth
  • Haritha C

Ph.D. 2018 Batch
  • Monika
  • Md Amir Hossain
  • Sannidhi A S
  • Shrinit Singh
  • Kulkarni Chaitanya Janardan