Alumni

2008 Batch 2009 Batch 2010 Batch 2011 Batch 2012 Batch 2013 Batch
Abhay Pratap Singh Chandel Saurabh Madan Gosavi Sudhanshu Srivastava Mohamed Hashir P Brahadeesh Sankarnarayanan Ashok Kumar
Chiraag Ramesh Lala Aranya Lahiri Sourabh Kumar Goyal Sanjana Agarwal Palkar Grishma Gurudas Date Akshay Ravindra
Mahesh Sunkula Sweta Pandey Neethu S R Aneesh Ramdas Palsule Georgy C. Luke
Saparya Suresh Mitesh Modasiya Shubham Namdeo Sreekanth D
Vishnu P Iyer Kshire Mihir Manoj Saoji Shravan Bhushan
Merin Abraham Mohammed Rameez Qureshi
Ashwin K M V Ajay Kumar Nair
Haritha C Maya Verma
Mayank Mishra
Ritwik Upadhyay
Rohitash Yadav